ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
33582310010017 33582310010017 HARTING FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 1M 3 $76.74000/ PC లు
33012410010005 33012410010005 HARTING FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 1M 28 $44.46000/ PC లు
FZ2ERQ1Q1SNM002 FZ2ERQ1Q1SNM002 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 2M 11 $43.90000/ PC లు
FWTRL7N7NLNM003 FWTRL7N7NLNM003 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL MPO-MPO OM5 3M 2 $452.94000/ PC లు
FWTRP7N7NLNF005 FWTRP7N7NLNF005 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL MPO-MPO OM5 1.5M 2 $443.45000/ PC లు
FWTRP7N7NKNF003 FWTRP7N7NKNF003 Panduit Corp FIBER OPTC CBL MPO-MPO OM5 914MM 2 $432.15000/ PC లు
FW2ELQ1Q1NNM001 FW2ELQ1Q1NNM001 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 1M 10 $46.94000/ PC లు
FX2ERLNLNSNM005 FX2ERLNLNSNM005 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 1M 8 $47.16000/ PC లు
FWTRL7N7NKNM003 FWTRL7N7NKNM003 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL MPO-MPO OM5 3M 2 $452.94000/ PC లు
NKFP92ELLSSM030 NKFP92ELLSSM030 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL LC-SC DUPLEX 30M 6 $85.12000/ PC లు
F92ERLNLNSNM006 F92ERLNLNSNM006 Panduit Corp OS2 2 FIBER 1.6MM JACKET PATCHCO 15 $48.74000/ PC లు
FX2ERQ1Q1SNM003 FX2ERQ1Q1SNM003 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 1M 10 $43.90000/ PC లు
NKFP92ELLSSM025 NKFP92ELLSSM025 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL LC-SC DUPLEX 25M 8 $75.41000/ PC లు
FX12D5-5M20Y FX12D5-5M20Y Panduit Corp MTP-MTP INTERCONNECT CABLE ASS 5 $507.74000/ PC లు
F62ERLNLNSNM002 F62ERLNLNSNM002 Panduit Corp OM1 2 FIBER 1.6MM JACKET PATCHCO 10 $41.94000/ PC లు
NKFP92ELLLSM013 NKFP92ELLLSM013 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 13M 5 $47.83000/ PC లు
F5E2-10M3Y F5E2-10M3Y Panduit Corp ST-LC DUPLEX PATCH CORD 50/125M 5 $40.66000/ PC లు
FXTRP7N7NANF040 FXTRP7N7NANF040 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL MPO-MPO 12.2M 1 $443.24000/ PC లు
NKFP92ELLSSM011 NKFP92ELLSSM011 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL LC-SC DUPLEX 11M 12 $49.57000/ PC లు
FW2ERQ1Q1NNF005 FW2ERQ1Q1NNF005 Panduit Corp FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLX 1.5M 8 $48.80000/ PC లు