జంపర్ తీగలు, ప్రీ-crimped దారితీస్తుంది

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
G125-MW10150F94 G125-MW10150F94 Harwin Inc. 1.25MM M/F ON 26AWG 150MM 10 $3.97000/ PC లు
M40-9060099 M40-9060099 Harwin Inc. M40-100 SKT/SKT 28AWG 320MM 490 $1.46000/ PC లు
G125-FW40450L94 G125-FW40450L94 Harwin Inc. 1.25MM F ON 32AWG 450MM 10 $5.41120/ PC లు
G125-MW10150M94 G125-MW10150M94 Harwin Inc. 1.25MM M/M ON 26AWG 150MM 444 $3.27000/ PC లు
M40-9040099 M40-9040099 Harwin Inc. M40-100 SKT/SKT 28AWG 150MM 513 $1.46000/ PC లు
G125-FW30300F94 G125-FW30300F94 Harwin Inc. 1.25MM F/F ON 30AWG 300MM 10 $6.56640/ PC లు
G125-FW30450L94 G125-FW30450L94 Harwin Inc. 1.25MM F ON 30AWG 450MM 10 $4.86400/ PC లు
G125-MW10300F94 G125-MW10300F94 Harwin Inc. 1.25MM M/F ON 26AWG 300MM 95 $5.50000/ PC లు
M80-9230099 M80-9230099 Harwin Inc. F CBL CRMPD CONTACT 12 $3.49000/ PC లు
G125-MW30450L94 G125-MW30450L94 Harwin Inc. 1.25MM M ON 30AWG 450MM 10 $4.85400/ PC లు
G125-MW30300F94 G125-MW30300F94 Harwin Inc. 1.25MM M/F ON 30AWG 300MM 10 $5.72470/ PC లు
G125-MW20150M94 G125-MW20150M94 Harwin Inc. 1.25MM M/M ON 28AWG 150MM 10 $2.55000/ PC లు
G125-MW30300M94 G125-MW30300M94 Harwin Inc. 1.25MM M/M ON 30AWG 300MM 10 $5.19270/ PC లు
M30-9000099 M30-9000099 Harwin Inc. M30-100 SKT/FREE 26AWG 150MM 8 $0.79800/ PC లు
G125-FW10150F94 G125-FW10150F94 Harwin Inc. 1.25MM F/F ON 26AWG 150MM 23 $4.61000/ PC లు
G125-MW20150F94 G125-MW20150F94 Harwin Inc. 1.25MM M/F ON 28AWG 150MM 10 $3.11000/ PC లు
G125-FW10150L94 G125-FW10150L94 Harwin Inc. 1.25MM F ON 26AWG 150MM 10 $3.04000/ PC లు
G125-MW40150L94 G125-MW40150L94 Harwin Inc. 1.25MM M ON 32AWG 150MM 10 $2.87000/ PC లు
M40-9070099 M40-9070099 Harwin Inc. M40-100 SKT/SKT 32AWG 320MM 157 $1.46000/ PC లు
M30-9030099 M30-9030099 Harwin Inc. M30-100 SKT/FREE 30AWG 300MM 8 $1.61675/ PC లు