పవర్, లైన్ కేబుల్స్ మరియు పొడిగింపు తీగలతో

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
P2392X P2392X Switchcraft Inc. CORD 18AWG 5-15P - 320-C13 7.50 120 $20.94000/ PC లు
LPCA12 LPCA12 Panduit Corp CORD 17AWG IEC320C14 - 320C13 3 50 $27.54000/ PC లు
LPCA09X LPCA09X Panduit Corp CORD 17AWG IEC320C14 - 320C13 6 80 $34.24000/ PC లు
NPCA01X NPCA01X Panduit Corp CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 2 20 $22.37000/ PC లు
NPCA01 NPCA01 Panduit Corp CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 2 15 $24.86000/ PC లు
NPCB08X NPCB08X Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 4 2 $45.42000/ PC లు
PC14C13BL8 PC14C13BL8 Panduit Corp CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 8 0 $0.00000/ PC లు
NPCB02X NPCB02X Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 3 30 $40.11000/ PC లు
LPCB14X LPCB14X Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 6 100 $56.90000/ PC లు
P620C19BL1.5 P620C19BL1.5 Panduit Corp CORD 12AWG 6-20P - 320-C19 1.50 17 $25.63000/ PC లు
NPCA04X NPCA04X Panduit Corp CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 6 3 $32.34000/ PC లు
LPCB04 LPCB04 Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 6 20 $63.23000/ PC లు
LPCA01X LPCA01X Panduit Corp CORD 17AWG IEC320C14 - 320C13 2 47 $22.14000/ PC లు
PC14C13GY3 PC14C13GY3 Panduit Corp CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 3 0 $0.00000/ PC లు
LPCB02X LPCB02X Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 3 30 $41.21000/ PC లు
NPCA02X NPCA02X Panduit Corp CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 3 3 $25.69000/ PC లు
P515C19BL3 P515C19BL3 Panduit Corp CORD 14AWG NEMA5-15P - IEC320 3 85 $35.21000/ PC లు
NPCB12 NPCB12 Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 3 30 $44.41000/ PC లు
NPCB09 NPCB09 Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 6 20 $60.74000/ PC లు
LPCA14X LPCA14X Panduit Corp CORD 17AWG IEC320C14 - 320C13 6 50 $34.24000/ PC లు