ప్రత్యేక కేబుల్ అసెంబ్లీలకు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
09457251351 09457251351 HARTING RJI CABLE IP67 HYBRID PCRAN 10M 13 $162.59000/ PC లు
FIT0444 FIT0444 DFRobot OBD-II EXTENSION CABLE 0 $0.00000/ PC లు
2904519 2904519 Phoenix Contact VIP-CAB-FLK14/16/3 0M/S7 8 $61.15000/ PC లు
2904523 2904523 Phoenix Contact VIP-CAB-FLK14/16/8 0M/S7 10 $88.16000/ PC లు
2904521 2904521 Phoenix Contact VIP-CAB-FLK14/16/5 0M/S7 10 $76.63000/ PC లు
1706518 1706518 Phoenix Contact SUNCLIX MICON AC Y-DISTRIBUTOR 3 1 $36.84000/ PC లు
2917719 2917719 Phoenix Contact CABLE ANTENNA ASSY 0 $34.88000/ PC లు
2904515 2904515 Phoenix Contact VIP-CAB-FLK14/16/1 0M/S7 8 $46.18000/ PC లు
1787726 1787726 Phoenix Contact PV-YC 6/ 1-0 12-SO3 -/ 8 $42.43500/ PC లు
2904517 2904517 Phoenix Contact VIP-CAB-FLK14/16/2 0M/S7 8 $53.03000/ PC లు
2904522 2904522 Phoenix Contact VIP-CAB-FLK14/16/6 0M/S7 10 $82.47000/ PC లు
2904518 2904518 Phoenix Contact VIP-CAB-FLK14/16/2 5M/S7 8 $56.75000/ PC లు
2904514 2904514 Phoenix Contact VIP-CAB-FLK14/16/0 5M/S7 8 $44.15000/ PC లు
2904520 2904520 Phoenix Contact VIP-CAB-FLK14/16/4 0M/S7 10 $70.04000/ PC లు
1787739 1787739 Phoenix Contact PV-YC 6/ 1-0 12-SO3 /-- 8 $42.43500/ PC లు
2904516 2904516 Phoenix Contact VIP-CAB-FLK14/16/1 5M/S7 8 $49.23000/ PC లు
1704982 1704982 Phoenix Contact PV-AS-MC4/6-150-MN-SET 6 $27.75200/ PC లు
1001446800 1001446800 Molex 6X8 IMPEL CABLE ASBLY .5M 6 $514.04000/ PC లు
2777 2777 Adafruit Industries LLC DC BOOSTER CABLE 43 $6.50000/ PC లు
2778 2778 Adafruit Industries LLC DC BOOSTER CABLE 144 $6.50000/ PC లు