మాడ్యులర్ కనెక్టర్లు - Magnetics తో జాక్స్

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
09455511130 09455511130 HARTING CONN MAGJACK 1PORT 100 BASE-T 111 $9.45000/ PC లు
09455511530 09455511530 HARTING CONN MAGJACK 1PORT 1000 BASE-T 2 $11.27000/ PC లు
0857931007 0857931007 Molex CONN MAGJACK 1PORT 1000 BASE-T 247 $9.64000/ PC లు
0480254000 0480254000 Molex CONN MAGJACK 1PORT 100 BASE-T 1612 $6.28000/ PC లు
0857931014 0857931014 Molex CONN MAGJACK 1PORT 1000 BASE-T 21 $6.98780/ PC లు
0480251190 0480251190 Molex CONN MAGJACK 1PORT 100 BASE-T 2710 $6.37000/ PC లు
0857931012 0857931012 Molex CONN MAGJACK 1PORT 1000 BASE-T 292 $9.06000/ PC లు
0937555226 0937555226 Molex CONN MAGJACK 1PORT 100 BASE-T 642 $4.99280/ PC లు
0857910020 0857910020 Molex MAGJACK GIG PDJACK 1X1 CLASS 0 129 $25.15000/ PC లు
85780-1005 85780-1005 Molex CONN MAGJACK 12PORT 1000 BASE-T 0 $0.00000/ PC లు
0857281003 0857281003 Molex MAGJACK GIGABIT 2X6 LED GRN YEL 16 $50.34139/ PC లు
938283026 938283026 Molex MXMAG DUAL PORT 4 CORE FE W/ LED 489 $14.52000/ PC లు
0857931013 0857931013 Molex CONN MAGJACK 1PORT 1000 BASE-T 566 $9.64000/ PC లు
0480749001 0480749001 Molex CONN MAGJACK 1PORT 100 BASE-T 0 $0.00000/ PC లు
0857891006 0857891006 Molex CONN MAGJACK 1PORT 1000 BASE-T 1176 $9.85000/ PC లు
0857912020 0857912020 Molex MAGJACK GIG PDJACK 1X1 CLASS 2 35 $20.98321/ PC లు
0936273601 0936273601 Molex CONN MAGJACK 1PORT 1000 BASE-T 504 $5.23000/ PC లు
0857931020 0857931020 Molex CONN MAGJACK 1PORT 1000 BASE-T 0 $5.67000/ PC లు
0936273608 0936273608 Molex CONN MAGJACK 1PORT 1000 BASE-T 522 $5.44000/ PC లు
85586-1005 85586-1005 Molex CONN MAGJACK 12PORT 1000 BASE-T 0 $0.00000/ PC లు