మాడ్యులర్ కనెక్టర్లు - జాక్స్

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
DCP-RJ6B-SD DCP-RJ6B-SD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C UNSHIELDED 21 $23.63000/ PC లు
EHRJ45P5ESIDC EHRJ45P5ESIDC Switchcraft Inc. CONN MOD JACK 8P8C R/A SHLD 485 $9.38000/ PC లు
DCP-RJ5T-RD DCP-RJ5T-RD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD 34 $22.06000/ PC లు
DCP-RJ6B-RD DCP-RJ6B-RD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD 8 $20.43360/ PC లు
DCP-RJ5ST-RD DCP-RJ5ST-RD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED 16 $23.63000/ PC లు
DCP-RJ6T-RD DCP-RJ6T-RD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD 8 $20.43360/ PC లు
DCP-RJ5ST-SD DCP-RJ5ST-SD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED 8 $20.43360/ PC లు
DCP-RJ5T-SD DCP-RJ5T-SD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C UNSHIELDED 71 $22.06000/ PC లు
DCP-RJ6ST-SD DCP-RJ6ST-SD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED 29 $25.22000/ PC లు
DCP-RJ6SB-SD DCP-RJ6SB-SD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED 88 $25.22000/ PC లు
DCP-RJ5SB-RD DCP-RJ5SB-RD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED 82 $16.65000/ PC లు
DCP-RJ6SB-RD DCP-RJ6SB-RD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED 8 $21.81600/ PC లు
DCP-RJ6ST-RD DCP-RJ6ST-RD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED 43 $25.22000/ PC లు
EHRJ45P5EIDC EHRJ45P5EIDC Switchcraft Inc. CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD 27 $9.96000/ PC లు
EHRJ45P6SIDC EHRJ45P6SIDC Switchcraft Inc. CONN MOD JACK 8P8C R/A SHLD 135 $15.86000/ PC లు
DCP-RJ5B-SD DCP-RJ5B-SD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C UNSHIELDED 78 $22.06000/ PC లు
DCP-RJ6T-SD DCP-RJ6T-SD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C UNSHIELDED 8 $20.43360/ PC లు
DCP-RJ5SB-SD DCP-RJ5SB-SD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED 8 $20.43360/ PC లు
EHRJ45P6IDC EHRJ45P6IDC Switchcraft Inc. CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD 67 $13.77000/ PC లు
DCP-RJ5B-RD DCP-RJ5B-RD Conxall/Switchcraft CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD 56 $22.06000/ PC లు