పవర్ ఎంట్రీ కనెక్టర్లు - ప్రవేశద్వారాలు, ఔట్లెట్స్, గుణకాలు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
EAC409040 EAC409040 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 12 $2.63500/ PC లు
EAC311X EAC311X Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC 244 $3.00000/ PC లు
RAPC322X RAPC322X Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR 1870 $1.92000/ PC లు
EAC325 EAC325 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL 171 $5.10000/ PC లు
EAC405040 EAC405040 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL QC 12 $2.65200/ PC లు
EAC305 EAC305 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL 508 $4.10000/ PC లు
RAPC322 RAPC322 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR 0 $0.00000/ PC లు
EAC309X EAC309X Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 974 $3.00000/ PC లు
EAC333 EAC333 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 92 $4.18000/ PC లు
EAC411060 EAC411060 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC 178 $4.54000/ PC లు
ETU20IW-X ETU20IW-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ PC లు
EDU20EI-X EDU20EI-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ PC లు
EDU20IW-X EDU20IW-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ PC లు
EDU20WH-X EDU20WH-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ PC లు
EGU20IW-X EGU20IW-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ PC లు
6720005430 6720005430 Weidmüller PWR ENT RCPT NEMA5-15 DIN SCREW 13 $29.38000/ PC లు
BZV03/Z0000/06 BZV03/Z0000/06 Bulgin PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL 90 $19.39000/ PC లు
PX0592/15/63 PX0592/15/63 Bulgin PWR ENT RCPT IEC320-2-2J PNL QC 92 $5.30000/ PC లు
BVA01/Z0000/01 BVA01/Z0000/01 Bulgin PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL 191 $9.80000/ PC లు
PF0011/15/PC PF0011/15/PC Bulgin PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL 1999 $5.01000/ PC లు