దీర్ఘచతురస్రాకార కనెక్టర్లు - శీర్షికలు, బుట్టలు, ఫిమేల్ సాకెట్స్

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
15250502601000 15250502601000 HARTING CONN RCPT 50POS 0.05 SMD R/A 4 $3.64129/ PC లు
27211218005 27211218005 HARTING CONN 10POS 0.079 GOLD PCB R/A 5 $17.30000/ PC లు
15210262401000 15210262401000 HARTING CONN RCPT 26POS 0.05 GOLD SMD 5 $4.82373/ PC లు
15210062601000 15210062601000 HARTING CONN RCPT 6POS 0.05 GOLD SMD 7 $2.57025/ PC లు
15250802601000 15250802601000 HARTING CONN RCPT 80POS 0.05 SMD R/A 4 $5.44080/ PC లు
15251002601000 15251002601000 HARTING CONN RCPT 100POS 0.05 SMD R/A 14 $6.65095/ PC లు
15210062401000 15210062401000 HARTING CONN RCPT 6POS 0.05 GOLD SMD 15 $3.60891/ PC లు
09455451300 09455451300 HARTING CONN RCPT 7POSPCB 0 $11.43000/ PC లు
15220122601000 15220122601000 HARTING CONN RCPT 12POS 0.05 GOLD SMD 840 $2.88932/ PC లు
15221002601000 15221002601000 HARTING CONN RCPT 100POS 0.05 GOLD SMD 4 $8.15482/ PC లు
09465004402 09465004402 HARTING HARTING PUSHPULL V4 POWER 4/0 IN 13 $9.80900/ PC లు
15220322601000 15220322601000 HARTING CONN RCPT 32POS 0.05 GOLD SMD 4 $3.77282/ PC లు
15220162601000 15220162601000 HARTING CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD 280 $3.06600/ PC లు
15250162601000 15250162601000 HARTING CONN RCPT 16POS 0.05 SMD R/A 560 $2.29400/ PC లు
15250322601000 15250322601000 HARTING CONN RCPT 32POS 0.05 SMD R/A 4 $2.92643/ PC లు
15220682601000 15220682601000 HARTING CONN RCPT 68POS 0.05 GOLD SMD 560 $5.86546/ PC లు
15220122401000 15220122401000 HARTING CONN RCPT 12POS 0.05 GOLD SMD 15 $4.05318/ PC లు
15250122601000 15250122601000 HARTING CONN RCPT 12POS 0.05 SMD R/A 2240 $2.15591/ PC లు
15250402601000 15250402601000 HARTING CONN RCPT 40POS 0.05 SMD R/A 4 $3.24080/ PC లు
15211002601000 15211002601000 HARTING CONN RCPT 100POS 0.05 GOLD SMD 8 $8.03693/ PC లు