టెర్మినళ్లు - త్వరిత అనుసంధానిస్తుంది, త్వరిత డిస్కనెక్ట్ కనెక్టర్లు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
DV14-187B-M DV14-187B-M Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 4 $0.27899/ PC లు
DR18-205-C DR18-205-C Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 211 $0.95000/ PC లు
DPF14-250FIMB-L DPF14-250FIMB-L Panduit Corp CONN QC TAB 14-16AWG 0.250 CRIMP 0 $0.00000/ PC లు
EDNF10-250FI-Q EDNF10-250FI-Q Panduit Corp STRONGHOLD FEMALE DISCONNECT 4608 $0.50000/ PC లు
EDNF14-188FIB-Q EDNF14-188FIB-Q Panduit Corp STRONGHOLD FEMALE DISCONNECT NY 5000 $0.47000/ PC లు
DNFR18-250B-C DNFR18-250B-C Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250 0 $0.00000/ PC లు
DV14-250MB-C DV14-250MB-C Panduit Corp CONN QC TAB 14-16AWG 0.250 CRIMP 1499 $1.07000/ PC లు
DNFR18-206B-L DNFR18-206B-L Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 165 $1.21000/ PC లు
DPF14-205FIB-M DPF14-205FIB-M Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 4 $0.37546/ PC లు
DV14-205B-M DV14-205B-M Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 4 $0.26830/ PC లు
DNF18-188FIB-3K DNF18-188FIB-3K Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 3000 $0.29763/ PC లు
DNF18206FIBX-2K DNF18206FIBX-2K Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 4 $0.37300/ PC లు
DNF18205FIBX-2K DNF18205FIBX-2K Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 4 $0.37300/ PC లు
DNF14205FIBX-2K DNF14205FIBX-2K Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 4 $0.37300/ PC లు
DPF18-205FIB-M DPF18-205FIB-M Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 2939 $0.46000/ PC లు
DNF14206FIBX-2K DNF14206FIBX-2K Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 2000 $0.37300/ PC లు
DNF14-187-M DNF14-187-M Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 1923 $0.42000/ PC లు
DV10-250C-D DV10-250C-D Panduit Corp CONN QC RCPT 10-12AWG 0.250 920 $0.70000/ PC లు
DPF10-250FIB-2K DPF10-250FIB-2K Panduit Corp CONN QC RCPT 10-12AWG 0.250 2000 $0.46587/ PC లు
DV18-250B-L DV18-250B-L Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250 0 $0.00000/ PC లు