ఎలక్ట్రిక్ డబుల్ లేయర్ కెపాసిటర్లు (EDLC), సూపర్కెపాసిటర్లు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
ESHSR-0010C0-002R7 ESHSR-0010C0-002R7 NessCap Co Ltd CAP 10F -10 20 2.7V T/H 0 $0.00000/ PC లు
ESHSR-0025C0-002R7 ESHSR-0025C0-002R7 NessCap Co Ltd CAP 25F -10 20 2.7V T/H 8980 $5.72000/ PC లు
ESHSR-0100C0-002R7 ESHSR-0100C0-002R7 NessCap Co Ltd CAP 100F -10 20 2.7V T/H 0 $0.00000/ PC లు
EMHSR-0002C5-005R0 EMHSR-0002C5-005R0 NessCap Co Ltd CAP 2.5F -10 20 5V T/H 0 $0.00000/ PC లు
ESHSR-0650C0-002R7A5 ESHSR-0650C0-002R7A5 NessCap Co Ltd CAP 650F 0 20 2.7V AXIAL CAN 0 $0.00000/ PC లు
ESHSR-0360C0-002R7A ESHSR-0360C0-002R7A NessCap Co Ltd CAP 360F 0 20 2.7V T/H 0 $0.00000/ PC లు
ESHSP-3500C0-002R7 ESHSP-3500C0-002R7 NessCap Co Ltd CAP 3500F 0 20 2.7V CHAS MNT 0 $0.00000/ PC లు
ESHSP-0600C0-002R7 ESHSP-0600C0-002R7 NessCap Co Ltd CAP 600F 0 20 2.7V CHAS MNT 0 $0.00000/ PC లు
XH414HG-IV01E XH414HG-IV01E Seiko Instruments CAP 80MF 3.3V SURFACE MOUNT 0 $0.71500/ PC లు
CPH3225A-2K CPH3225A-2K Seiko Instruments CAP 11MF 3.3V SURFACE MOUNT 146000 $0.78300/ PC లు
CPX3225A752D CPX3225A752D Seiko Instruments CAPACITOR 7.5MF 2.6V SMD 3000 $1.45800/ PC లు
XH414H-IV02E XH414H-IV02E Seiko Instruments CAP 70MF 3.3V SURFACE MOUNT 0 $0.00000/ PC లు
KR-5R5V334-R KR-5R5V334-R Eaton - Electronics Division CAP 330MF -20 80 5.5V T/H 5147 $4.19000/ PC లు
XV3550-2R7307-R XV3550-2R7307-R Eaton - Electronics Division CAP 300F -5 10 2.7V T/H 1111 $10.85000/ PC లు
HV1860-2R7107-R HV1860-2R7107-R Eaton - Electronics Division CAP 100F -10 30 2.7V T/H 5926 $12.45000/ PC లు
KR-5R5V105-R KR-5R5V105-R Eaton - Electronics Division CAP 1F -20 80 5.5V T/H 15 $5.67000/ PC లు
PHV-5R4H155-R PHV-5R4H155-R Eaton - Electronics Division CAP 1.5F -10 30 5.4V T/H 6901 $10.65000/ PC లు
KR-5R5C105-R KR-5R5C105-R Eaton - Electronics Division CAP 1F -20 80 5.5V T/H 13799 $5.25000/ PC లు
PB-5R0H104-R PB-5R0H104-R Eaton - Electronics Division CAP 100MF -20 80 5V T/H 5758 $6.20000/ PC లు
PA-5R0H224-R PA-5R0H224-R Eaton - Electronics Division CAP 220MF -20 80 5V T/H 0 $0.00000/ PC లు