థర్మల్ - యాక్సెసరీస్

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
4880SG 4880SG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMASIL3 THERMAL PAD TO-220 11520 $2.64000/ PC లు
CLP-201 CLP-201 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation STANDARD HEATSINK CLIP 2486 $0.35000/ PC లు
125700D00000G 125700D00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation SOLDER ANCHOR FOR BGA HEATSINKS 16880 $0.36000/ PC లు
4880MG 4880MG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MICA INSULATOR TO-220 2276 $2.33000/ PC లు
8909NBG 8909NBG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation INSULATING SNAP ON TO-3 COVER 213 $0.84000/ PC లు
D057 D057 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation SOLDER ANCHOR FOR BGA HEATSINKS 4825 $0.22000/ PC లు
118300F00000G 118300F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation STANDARD CLIP CODE 83 18086 $0.39000/ PC లు
125800D00000G 125800D00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation SOLDER ANCHOR FOR BGA HEATSINKS 20968 $0.19000/ PC లు
4870M REV M 4870M REV M Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MOUNTING KIT 9 $2.09690/ PC లు
MAX10NG MAX10NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220 STD-FORCE LONG 11970 $0.23000/ PC లు
5901G 5901G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation BOARD LEVEL HEAT SINK 3415 $1.11000/ PC లు
MAX01NG MAX01NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220/MAX220 LOW-FORCE 33803 $0.20000/ PC లు
7721-7PPSG 7721-7PPSG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation INSULATING SHOULDER WASHER 45110 $0.99000/ PC లు
CLP-212G CLP-212G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation OVER EDGE CLIP 8322 $0.35000/ PC లు
MAX03-HNG MAX03-HNG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-247/MAX247 HIGHFORCE 3977 $0.29000/ PC లు
MAX02NG MAX02NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220/MAX220 LOW-FORCE 44954 $0.21000/ PC లు
MAX02-HNG MAX02-HNG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220/MAX220 HIGHFORCE 7 $0.25000/ PC లు
MAX12NG MAX12NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-92 SENSOR LOW-FORCE 3163 $0.18000/ PC లు
115000F00000G 115000F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation STANDARD CLIP CODE 50 10229 $0.32000/ PC లు
MAX07NG MAX07NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220/MAX220 SCREW-MNT 19452 $0.20000/ PC లు