పొందుపరిచిన - CPLDs (కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామబుల్ లాజిక్ పరికరాలు)

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
LC4064C-5TN44I LC4064C-5TN44I Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 64MC 5NS 44TQFP 0 $0.00000/ PC లు
M4A3-512/192-12FAI M4A3-512/192-12FAI Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 512MC 12NS 256FBGA 0 $0.00000/ PC లు
M4A5-64/32-55JC M4A5-64/32-55JC Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 64MC 5.5NS 44PLCC 0 $0.00000/ PC లు
M4A3-192/96-6VC M4A3-192/96-6VC Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 192MC 6NS 144TQFP 0 $0.00000/ PC లు
M4A5-192/96-10VI M4A5-192/96-10VI Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 192MC 10NS 144TQFP 0 $0.00000/ PC లు
LC4256V-5TN176C LC4256V-5TN176C Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 256MC 5NS 176TQFP 131 $29.09000/ PC లు
ISPLSI 1032EA-100LT100 ISPLSI 1032EA-100LT100 Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 128MC 10NS 100TQFP 0 $0.00000/ PC లు
M4A3-64/32-7JNI M4A3-64/32-7JNI Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 64MC 7.5NS 44PLCC 0 $0.00000/ PC లు
ISPLSI 2128VE-135LTN100I ISPLSI 2128VE-135LTN100I Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 128MC 7.5NS 100TQFP 0 $0.00000/ PC లు
LC4032B-75TN44I LC4032B-75TN44I Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 32MC 7.5NS 44TQFP 0 $0.00000/ PC లు
ISPLSI 1032E-125LTN ISPLSI 1032E-125LTN Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 128MC 7.5NS 100TQFP 0 $0.00000/ PC లు
LC4032C-25TN48C LC4032C-25TN48C Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 32MC 2.5NS 48TQFP 0 $0.00000/ PC లు
LC4032V-75T44C LC4032V-75T44C Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 32MC 7.5NS 44TQFP 0 $0.00000/ PC లు
M4A3-96/48-7VC M4A3-96/48-7VC Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 96MC 7.5NS 100TQFP 0 $0.00000/ PC లు
LA4032ZC-75TN48E LA4032ZC-75TN48E Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 32MC 7.5NS 48TQFP 8 $1.70692/ PC లు
ISPLSI 2064VE-280LTN100 ISPLSI 2064VE-280LTN100 Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 64MC 3.5NS 100TQFP 0 $0.00000/ PC లు
ISPLSI 1048E-125LT ISPLSI 1048E-125LT Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 192MC 7.5NS 128TQFP 0 $0.00000/ PC లు
ISPLSI 2064A-125LTN100 ISPLSI 2064A-125LTN100 Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 64MC 7.5NS 100TQFP 0 $0.00000/ PC లు
M4A5-32/32-12JI M4A5-32/32-12JI Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 32MC 12NS 44PLCC 0 $0.00000/ PC లు
LC4128ZC-75T100C LC4128ZC-75T100C Lattice Semiconductor Corporation IC CPLD 128MC 7.5NS 100TQFP 0 $0.00000/ PC లు