ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ - స్విచ్లు, మల్టిప్లెక్సర్లు, Demultiplexers

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
FWSF-M/D-8 FWSF-M/D-8 Finisar Corporation MUX/DEMUX RACK MOUNT OPTICAL 10 $803.60000/ PC లు
IF-562 IF-562 Industrial Fiberoptics PLASTIC FIBER COUPLERS 66 $42.50000/ PC లు
P1S22B-LD-SC P1S22B-LD-SC Omron Electronics Inc-EMC Div FIBER OPTIC SWITCH 2X2 SC CONN 0 $0.00000/ PC లు
P1X8A-MX1471S20-SC P1X8A-MX1471S20-SC Omron Electronics Inc-EMC Div MUX FIBER OPTIC SC CONN 1471NM 0 $0.00000/ PC లు
P1X4A-MX1511S20-SC P1X4A-MX1511S20-SC Omron Electronics Inc-EMC Div MUX FIBER OPTIC SC CONN 1511NM 0 $0.00000/ PC లు
P1X4A-DX1511S20-SC P1X4A-DX1511S20-SC Omron Electronics Inc-EMC Div DEMUX FIBER OPTIC SC CONN 1511NM 0 $0.00000/ PC లు
P1S12B-LD-SC P1S12B-LD-SC Omron Electronics Inc-EMC Div FIBER OPTIC SWITCH 1X2 SC CONN 0 $0.00000/ PC లు
P1S12B-D-SC P1S12B-D-SC Omron Electronics Inc-EMC Div FIBER OPTIC SWITCH 1X2 SC CONN 0 $0.00000/ PC లు
P1X8A-DX1471S20-SC P1X8A-DX1471S20-SC Omron Electronics Inc-EMC Div DEMUX FIBER OPTIC SC CONN 1471NM 0 $0.00000/ PC లు
P1S22B-D-SC P1S22B-D-SC Omron Electronics Inc-EMC Div FIBER OPTIC SWITCH 2X2 SC CONN 0 $0.00000/ PC లు
OIDS15500003111 OIDS15500003111 Molex - Oplink Communications, LLC MINIATURE SINGLE MODE DUAL STAG 10 $266.00000/ PC లు
OISS1550PS03111 OISS1550PS03111 Molex - Oplink Communications, LLC MINIATURE SINGLE MODE SINGLE ST 10 $239.40000/ PC లు
TCIHG1550S11111 TCIHG1550S11111 Molex - Oplink Communications, LLC C BAND TAP COUPLER AND ISOLATOR 10 $332.50000/ PC లు
SWDM591SP001611 SWDM591SP001611 Molex - Oplink Communications, LLC 980/1550 FUSED SINGLE MODE FIBER 20 $105.00000/ PC లు
WTIH1514S012111 WTIH1514S012111 Molex - Oplink Communications, LLC 1480/1550 WDM 1550 TAP COUPLER 10 $425.60000/ PC లు
PMTC155010P1211 PMTC155010P1211 Molex - Oplink Communications, LLC SINGLE MODE POLARIZATION MAINTAI 10 $598.50000/ PC లు
OFMS2200ES05111 OFMS2200ES05111 Molex - Oplink Communications, LLC FULL2X2 OPTICAL SWITCH CL BAND 8 $239.40000/ PC లు
OFMS06400002315 OFMS06400002315 Molex - Oplink Communications, LLC 1X64 SWITCH CHASSIS DC POWER SU 2 $7800.00000/ PC లు
ITMA080520E2111G ITMA080520E2111G Molex - Oplink Communications, LLC 8-CH 5 TAP MONITOR ARRAY CL B 10 $399.00000/ PC లు
MMFC8150P001211 MMFC8150P001211 Molex - Oplink Communications, LLC 1X2 50/125UM MULTIMODE FIBER F 19 $112.00000/ PC లు