ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ - ట్రాన్స్సీవర్ గుణకాలు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
808-38314 808-38314 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 4 $507.00000/ PC లు
BB-808-38103 BB-808-38103 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP 155MBPS LC 1 $68.20000/ PC లు
SFP-GZX/LC-70E SFP-GZX/LC-70E B&B SmartWorx, Inc. MOD 1000-ZX SINGLE-MODE 70KM SFP 4 $695.00000/ PC లు
BB-808-38251 BB-808-38251 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 0 $0.00000/ PC లు
BB-808-38611 BB-808-38611 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 1 $1140.00000/ PC లు
BB-808-38290 BB-808-38290 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 1 $495.00000/ PC లు
808-38729 808-38729 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 0 $0.00000/ PC లు
BB-808-38600 BB-808-38600 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 1 $820.00000/ PC లు
BB-808-38301 BB-808-38301 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 0 $0.00000/ PC లు
808-38730 808-38730 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 4 $426.00000/ PC లు
BB-808-38105 BB-808-38105 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 1 $305.80000/ PC లు
BB-808-38154 BB-808-38154 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 0 $0.00000/ PC లు
SFP-GTX/RJ45-AE SFP-GTX/RJ45-AE B&B SmartWorx, Inc. MOD 1000-T RJ45 100M SFP 4 $380.00000/ PC లు
808-38146 808-38146 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 4 $629.00000/ PC లు
BB-808-38150 BB-808-38150 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 0 $0.00000/ PC లు
BB-808-38129 BB-808-38129 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 6 $0.00000/ PC లు
808-38242 808-38242 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 4 $860.00000/ PC లు
808-38248 808-38248 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 4 $860.00000/ PC లు
808-38247 808-38247 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 4 $860.00000/ PC లు
BB-808-38289 BB-808-38289 B&B SmartWorx, Inc. FIBER OPTIC TXRX SFP LC 1 $495.00000/ PC లు