ఇన్వెర్టర్లు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
S-12564 S-12564 Kyocera International, Inc. INVERTER FOR GRAPHIC MODULE 37 $35.19000/ PC లు
LXM1623-05-41 LXM1623-05-41 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL DUAL 4W 5V 0 $0.00000/ PC లు
LXMG1624-12-61 LXMG1624-12-61 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL DUAL 6W 12V 0 $0.00000/ PC లు
LXMG1623-05-62 LXMG1623-05-62 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL DUAL 6W 5V 0 $0.00000/ PC లు
LXM1643-12-61 LXM1643-12-61 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL QUAD 6W 12V 0 $0.00000/ PC లు
LXM1617-12-41 LXM1617-12-41 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL 4W 12V PROG 0 $0.00000/ PC లు
LXM1623-12-61 LXM1623-12-61 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL DUAL 6W 12V 0 $0.00000/ PC లు
LXMG1643-12-62 LXMG1643-12-62 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL QUAD 6W 12V 0 $0.00000/ PC లు
LXMG1621-04 LXMG1621-04 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL DIM DUAL 5MA 0 $0.00000/ PC లు
LXMG1811-05-61S LXMG1811-05-61S Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL 6W 5V PROG 0 $0.00000/ PC లు
LXMG1618A-12-42 LXMG1618A-12-42 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL 4W 12V PROG 0 $0.00000/ PC లు
LXM1623-05-62 LXM1623-05-62 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL DUAL 6W 5V 0 $0.00000/ PC లు
LXM1623-05-61 LXM1623-05-61 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL DUAL 6W 5V 0 $0.00000/ PC లు
LXMG1811-05-62S LXMG1811-05-62S Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL 6W 5V PROG 0 $0.00000/ PC లు
LXMG1621-01 LXMG1621-01 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL DUAL DGTL DIM 0 $0.00000/ PC లు
LXMG1618A-03-21 LXMG1618A-03-21 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL 2.2W 3.3V PROG 0 $0.00000/ PC లు
LXM1618-03-21 LXM1618-03-21 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL 2.2W 3.3V PROG 0 $0.00000/ PC లు
LXMG1617A-05-22 LXMG1617A-05-22 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL 2.2W 5V PROG 0 $0.00000/ PC లు
LXM1618-12-41 LXM1618-12-41 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL 4W 12V PROG 0 $0.00000/ PC లు
LXM1621-04 LXM1621-04 Microsemi Corporation MOD INVERTER CCFL DIM DUAL 5MA 0 $0.00000/ PC లు