ప్రత్యేక రెసిస్టర్లు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
163.7010.0452 163.7010.0452 Littelfuse Inc. RES BLADE ATO 3.9K OHM 1 0.4W 0 $0.00000/ PC లు
163.7010.0502 163.7010.0502 Littelfuse Inc. RES BLADE ATO 9.1K OHM 1 0.4W 0 $0.00000/ PC లు
PYR7511-47 PYR7511-47 KEMET RES CAP BLEEDER 47K OHM 5 13W 124 $7.51000/ PC లు
ERA-V15J560V ERA-V15J560V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 56 OHM 5 1/16W 0 $0.00000/ PC లు
ERA-S27J271V ERA-S27J271V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 270 OHM 5 1/10W 0 $0.00000/ PC లు
ERA-V39J120V ERA-V39J120V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 12 OHM 5 1/16W 0 $0.00000/ PC లు
ERA-V15J820V ERA-V15J820V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 82 OHM 5 1/16W 5000 $0.11685/ PC లు
ERA-V39J331V ERA-V39J331V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 330 OHM 5 1/16W 5000 $0.11685/ PC లు
ERA-S39J150V ERA-S39J150V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 15 OHM 5 1/10W 0 $0.00000/ PC లు
ERA-V33J270V ERA-V33J270V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 27 OHM 5 1/16W 0 $0.00000/ PC లు
ERA-S15J470V ERA-S15J470V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 47 OHM 5 1/10W 0 $0.00000/ PC లు
ERA-W33J331X ERA-W33J331X Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 330 OHM 5 1/32W 0 $0.00000/ PC లు
ERA-W27J471X ERA-W27J471X Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 470 OHM 5 1/32W 10000 $0.09666/ PC లు
ERA-S33J561V ERA-S33J561V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 560 OHM 5 1/10W 0 $0.00000/ PC లు
ERA-V27J391V ERA-V27J391V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 390 OHM 5 1/16W 0 $0.00000/ PC లు
ERA-S33J391V ERA-S33J391V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 390 OHM 5 1/10W 0 $0.00000/ PC లు
ERA-V27J471V ERA-V27J471V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 470 OHM 5 1/16W 10000 $0.11685/ PC లు
ERA-S27J392V ERA-S27J392V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 3.9K OHM 5 1/10W 0 $0.00000/ PC లు
ERA-V39J150V ERA-V39J150V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 15 OHM 5 1/16W 0 $0.00000/ PC లు
ERA-S15J472V ERA-S15J472V Panasonic Electronic Components RES TEMP SENS 4.7K OHM 5 1/10W 0 $0.00000/ PC లు