ఉపకరణాలు - కాప్స్

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
P23498 P23498 Switchcraft Inc. CAP PUSHBUTTON SQUARE YELLOW 62 $1.48000/ PC లు
P23495 P23495 Switchcraft Inc. CAP PUSHBUTTON SQUARE WHITE 21 $1.48000/ PC లు
P23491 P23491 Switchcraft Inc. CAP PUSHBUTTON SQUARE RED 103 $1.48000/ PC లు
P23494 P23494 Switchcraft Inc. CAP PUSHBUTTON SQUARE BLUE 73 $1.48000/ PC లు
P23493 P23493 Switchcraft Inc. CAP PUSHBUTTON SQUARE GREEN 58 $1.48000/ PC లు
P2952 P2952 Switchcraft Inc. CAP PUSHBUTTON RECTANGULAR BLACK 12 $0.64000/ PC లు
P2937 P2937 Switchcraft Inc. CAP PUSHBUTTON RECTANGULAR BLACK 12 $0.64000/ PC లు
P23492 P23492 Switchcraft Inc. CAP PUSHBUTTON SQUARE BLACK 3 $1.48000/ PC లు
ABW4B-R ABW4B-R IDEC CAP 18 $4.12000/ PC లు
AVN3B-R AVN3B-R IDEC CAP 22 $12.06000/ PC లు
ABW4B-G ABW4B-G IDEC CAP 21 $4.12000/ PC లు
AYD3BN-R AYD3BN-R IDEC CAP 20 $12.06000/ PC లు
1S11-16.0 1S11-16.0 MEC Switches CAP TACTILE ROUND CLEAR 1960 $0.53000/ PC లు
1ZW06 1ZW06 MEC Switches CAP TACTILE ROUND WHITE 22 $1.68120/ PC లు
1TS16 1TS16 MEC Switches CAP TACTILE SQUARE FROSTED WHITE 2836 $0.59000/ PC లు
U573 U573 APEM Inc. CAP PUSHBUTTON ROUND GREEN 25 $0.53000/ PC లు
1ZC30 1ZC30 MEC Switches CAP TACTILE ROUND ULTRA BLUE 2276 $0.68000/ PC లు
1WD00 1WD00 MEC Switches CAP TACTILE OVAL BLUE 22 $0.49090/ PC లు
1F094 1F094 MEC Switches CAP TACTILE RND BLK/YELLOW LENS 22 $0.94500/ PC లు
1US03 1US03 MEC Switches CAP TACTILE ROUND GRAY 220 $0.62000/ PC లు