కాన్ఫిగర్ స్విచ్ భాగాలు - ప్రకాశం మూల

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
PALAMPB110 PALAMPB110 Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SWITCH LAMP LED BLUE 110V 20 $24.55000/ PC లు
PALAMPW12 PALAMPW12 Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SWITCH LAMP LED WHITE 12V 20 $24.55000/ PC లు
PALAMPG24 PALAMPG24 Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SWITCH LAMP LED GREEN 24V 20 $24.55000/ PC లు
PALAMPY110 PALAMPY110 Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SWITCH LAMP LED YLW 110V 20 $24.55000/ PC లు
PALAMPW24 PALAMPW24 Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SWITCH LAMP LED WHITE 24V 20 $24.55000/ PC లు
PALAMPW110 PALAMPW110 Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SWITCH LAMP LED WHT 110V 20 $24.55000/ PC లు
LSTD-1R LSTD-1R IDEC CONFIG SWITCH LAMP LED RED 12V 30 $5.79000/ PC లు
LATD-1G LATD-1G IDEC CONFIG SWITCH LAMP LED GREEN 12V 13 $8.82000/ PC లు
LSTD-2W LSTD-2W IDEC CONFIG SWITCH LAMP LED WHITE 24V 27 $5.79000/ PC లు
HW-DA1FB HW-DA1FB IDEC CONFIG SWITCH LAMP SOCKET BLACK 50 $2.40000/ PC లు
LSTD-2G LSTD-2G IDEC CONFIG SWITCH LAMP LED GREEN 24V 52 $5.79000/ PC లు
LSTD-2R LSTD-2R IDEC CONFIG SWITCH LAMP LED RED 24V 39 $5.62000/ PC లు
LSTD-H2G LSTD-H2G IDEC CONFIG SWITCH LAMP LED GRN 120V 11 $8.54000/ PC లు
LATD-2R LATD-2R IDEC CONFIG SWITCH LAMP LED RED 24V 45 $8.82000/ PC లు
LSTD-2A LSTD-2A IDEC CONFIG SWITCH LAMP LED AMBER 24V 50 $5.62000/ PC లు
LSTD-H2R LSTD-H2R IDEC CONFIG SWITCH LAMP LED RED 120V 11 $8.54000/ PC లు
LSTD-1G LSTD-1G IDEC CONFIG SWITCH LAMP LED GREEN 12V 22 $5.79000/ PC లు
LSTD-6W LSTD-6W IDEC CONFIG SWITCH LAMP LED WHITE 6V 30 $5.79000/ PC లు
LATD-2G LATD-2G IDEC CONFIG SWITCH LAMP LED GREEN 24V 36 $8.82000/ PC లు
A0142M1 A0142M1 APEM Inc. CONFIG SWITCH LAMP LED RED 12V 3 $15.48000/ PC లు