నావిగేషన్ స్విచ్లు, జాయ్స్టిక్

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
4R252S1N5500 4R252S1N5500 APEM Inc. JOYSTICK 5K OHM 2 AXIS PNL MT 1W 11 $364.47000/ PC లు
TS6A1P00A TS6A1P00A APEM Inc. SWITCH THMBSTK PUSHBUTTON HALL 23 $141.34000/ PC లు
TS6T1G02A TS6T1G02A APEM Inc. SWITCH THMBSTK PUSHBUTTON HALL 14 $170.89000/ PC లు
HF45S10 HF45S10 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK HALL EFFECT 35 $229.45000/ PC లు
9SA10RD6500 9SA10RD6500 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK INDUCTIVE 0 $156.21000/ PC లు
TBF-PO TBF-PO APEM Inc. SWITCH JOYSTICK T-HANDLE HALL 0 $0.00000/ PC లు
CW-B1GY1A00A0 CW-B1GY1A00A0 APEM Inc. SWITCH THUMBWHEEL HALL EFFECT 4 $102.41000/ PC లు
NVH1D1C0CP2S NVH1D1C0CP2S APEM Inc. SWITCH THMBSTK CASTLE 50MA 12V 38 $120.43000/ PC లు
9SA50RR6559 9SA50RR6559 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK INDUCTIVE 11 $480.52000/ PC లు
HG-3340S000-U HG-3340S000-U APEM Inc. SWITCH JOYSTICK HALL EFFECT 10 $685.20000/ PC లు
NZAA0475 NZAA0475 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK BAT 2A 125V 10 $78.90000/ PC లు
1D27F1500 1D27F1500 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK 6A 250V 39 $124.78000/ PC లు
TW11GRY1 TW11GRY1 APEM Inc. SWITCH THUMBWHEEL HALL EFFECT 6 $120.30000/ PC లు
HF46P10 HF46P10 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK HALL EFFECT 12 $216.04000/ PC లు
M41L0N1M M41L0N1M APEM Inc. JOYSTICK 5K OHM 3 AXIS PNL MT 6 $209.33000/ PC లు
HF52S10 HF52S10 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK HALL EFFECT 8 $261.94000/ PC లు
HTW-00-RED HTW-00-RED APEM Inc. SWITCH THUMBWHEEL HALL EFFECT 18 $116.91000/ PC లు
4R252S1E5500 4R252S1E5500 APEM Inc. JOYSTICK 5K OHM 2 AXIS PNL MT 1W 19 $298.08000/ PC లు
XDGTT2LNNCYYKAN XDGTT2LNNCYYKAN APEM Inc. XD SERIES SAE CANBUS J1939-71 9 $1225.70000/ PC లు
1D16M1500 1D16M1500 APEM Inc. SWITCH JOYSTICK 6A 250V 38 $189.46000/ PC లు