పుష్బటన్ స్విచ్లు - హాల్ ఎఫెక్ట్

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
IHSH36F1 IHSH36F1 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFFECT 50MA 28V 0 $52.02440/ PC లు
IHLR015XF1 IHLR015XF1 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFF 1.25MA 4.5V 0 $76.82400/ PC లు
IHSR36F1 IHSR36F1 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFFECT 50MA 28V 0 $55.72040/ PC లు
IHLR015XF6 IHLR015XF6 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFF 1.25MA 4.5V 0 $76.82400/ PC లు
IHSH36F2 IHSH36F2 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFFECT 50MA 28V 25 $52.02440/ PC లు
IHLR015XF2 IHLR015XF2 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFF 1.25MA 4.5V 0 $76.82400/ PC లు
IHSR36F2 IHSR36F2 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFFECT 50MA 28V 25 $55.72040/ PC లు
IHSH36F3 IHSH36F3 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFFECT 50MA 28V 0 $52.02440/ PC లు
IHSH36F6 IHSH36F6 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFFECT 50MA 28V 0 $52.02440/ PC లు
IHLR015XF3 IHLR015XF3 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFF 1.25MA 4.5V 0 $76.82400/ PC లు
IHSR36F3 IHSR36F3 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFFECT 50MA 28V 64 $58.25000/ PC లు
IHSR36F6 IHSR36F6 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFFECT 50MA 28V 0 $55.72040/ PC లు
IHLR015XF5 IHLR015XF5 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFF 1.25MA 4.5V 0 $93.12000/ PC లు
IHLR015XF7 IHLR015XF7 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFF 1.25MA 4.5V 0 $93.12000/ PC లు
IHLR0155F2 IHLR0155F2 APEM Inc. SWITCH PUSH HALL EFF 1.25MA 4.5V 0 $144.38000/ PC లు
3.13001.1101350 3.13001.1101350 RAFI USA SWITCH PUSHBUTTON 0 $0.00000/ PC లు
3.13001.2100000 3.13001.2100000 RAFI USA SWITCH PUSH HALL EFF 16MA 5.25V 10 $14.91000/ PC లు
AML11FBA3EA AML11FBA3EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSH HALL EFFECT 0.4V 0 $0.00000/ PC లు
AML11BBA2EA AML11BBA2EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSH HALL EFFECT 0.4V 0 $0.00000/ PC లు
AML11EBA2EA AML11EBA2EA Honeywell Sensing and Productivity Solutions SWITCH PUSH HALL EFFECT 0.4V 0 $0.00000/ PC లు