రోటరీ స్విచ్లు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
24001-03N 24001-03N Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 3POS 1A 115V 21 $26.57000/ PC లు
56D30-01-2-AJN 56D30-01-2-AJN Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2-6POS 200MA 115V 199 $15.42000/ PC లు
56D36-01-2-AJN 56D36-01-2-AJN Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2-5POS 200MA 115V 1491 $11.35000/ PC లు
71B30-01-6-02S 71B30-01-6-02S Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2POS 250MA 115V 34 $25.28000/ PC లు
56DP36-01-1-AJN 56DP36-01-1-AJN Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2-10POS 200MA 115V 654 $10.45000/ PC లు
71BDF36-01-1-AJN 71BDF36-01-1-AJN Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2-10POS 250MA 115V 146 $17.45000/ PC లు
71AD30-01-1-AJN 71AD30-01-1-AJN Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2-12POS 250MA 115V 28 $19.24000/ PC లు
56DP36-01-2-AJN 56DP36-01-2-AJN Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2-5POS 200MA 115V 585 $11.59000/ PC లు
19001-08UL 19001-08UL Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 8POS 15A 120V 27 $45.19000/ PC లు
77SP36-01-1-05N 77SP36-01-1-05N Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 5POS 50MA 115V 8 $33.08280/ PC లు
42D36-02-1-AJN 42D36-02-1-AJN Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2-10POS 1A 115V 13 $58.30000/ PC లు
71BDF36-02-2-AJN 71BDF36-02-2-AJN Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2-5POS 250MA 115V 4 $29.96000/ PC లు
77SPT36-01-2-05N 77SPT36-01-2-05N Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 5POS 50MA 115V 8 $41.26000/ PC లు
75BP36-01-1-04N 75BP36-01-1-04N Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 4POS 200MA 115V 56 $28.02000/ PC లు
44D30-03-1-AJN 44D30-03-1-AJN Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2-12POS 1A 115V 60 $72.63000/ PC లు
75AP36-01-1-04N 75AP36-01-1-04N Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 4POS 200MA 115V 29 $26.87000/ PC లు
50D36-01-1-AJN 50D36-01-1-AJN Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2-10POS 150MA 115V 35 $18.38000/ PC లు
71ADF30-02-1-AJN 71ADF30-02-1-AJN Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2-12POS 250MA 115V 16 $27.48000/ PC లు
71BDF30-02-1-AJN 71BDF30-02-1-AJN Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 2-12POS 250MA 115V 563 $21.54000/ PC లు
75AP36-01-2-04N 75AP36-01-2-04N Grayhill Inc. SWITCH ROTARY 4POS 200MA 115V 8 $29.11000/ PC లు