వేడి గన్స్, torches, యాక్సెసరీస్

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
HSG-115V-650 HSG-115V-650 Panduit Corp TOOL GUN HEAT SHRINK HI TEMP 10A 2 $241.71000/ PC లు
HSG-A1 HSG-A1 Panduit Corp REFLECTOR SHRINK TUBE .75 ID 4 $24.08000/ PC లు
HSG-A2 HSG-A2 Panduit Corp REFLECTOR SHRINK TUBE 1.5 ID 4 $24.08000/ PC లు
TOL-10326 TOL-10326 SparkFun Electronics HEATERIZER XL-3000 HEAT GUN 68 $13.95000/ PC లు
AA400-101-STAINLESS-BOOT AA400-101-STAINLESS-BOOT TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine ATTACHMENT SPREADER 9 $148.70444/ PC లు
CLTEQ-M81CE-240V-HTR CLTEQ-M81CE-240V-HTR TE Connectivity AMP Connectors MODEL 81CE DISCRETE HEATER 0 $0.00000/ PC లు
CLTEQ-M81CE-120V-HTR CLTEQ-M81CE-120V-HTR TE Connectivity AMP Connectors MODEL 81CE DISCRETE HEATER 0 $0.00000/ PC లు
IR1759-MK4/A IR1759-MK4/A TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine IR1759-MK4/A 1 $2794.34000/ PC లు
AES-IR1759-100-FILTER-DUL AES-IR1759-100-FILTER-DUL TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine AES-IR1759-100-FILTER-DUL 10 $278.15000/ PC లు
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN TE Connectivity AMP Connectors MODEL 105 TUNNEL OVEN 19 $27258.84000/ PC లు
HL1802E-070519 HL1802E-070519 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine HOT AIR GUN REFLECTOR 0 $0.00000/ PC లు
CLTEQ-M16B-220V-3W-M CLTEQ-M16B-220V-3W-M TE Connectivity AMP Connectors MODEL 16B BELT HEATER 220V 3WIRE 13 $12971.70000/ PC లు
CS4901-000 CS4901-000 TE Connectivity AMP Connectors BENELI-81-ALL-ELECTR 16 $9720.00000/ PC లు
CV-OBHAT-1600W-BASE-SYS CV-OBHAT-1600W-BASE-SYS TE Connectivity AMP Connectors CV-OBHAT-GEN-CTL-BASE-SYS 14 $10993.32000/ PC లు
529535-1 529535-1 TE Connectivity AMP Connectors BENCHTOP PROCESSOR RBK-ILS MK3 25 $10199.70000/ PC లు
CLTEQ-M19-BELT-HTR CLTEQ-M19-BELT-HTR TE Connectivity AMP Connectors MODEL 19 BELT HEATER 19 $21091.14000/ PC లు
CV-OBHAT-SIL-ARM-GRIP CV-OBHAT-SIL-ARM-GRIP TE Connectivity AMP Connectors CV-OBHAT-SIL-ARM-GRIP 17 $527.67000/ PC లు
528018-1 528018-1 TE Connectivity AMP Connectors IR-1891-230V-SHUTTLE-RETN 9 $25424.28000/ PC లు
CLTEQ-M16B-120V-3WIR CLTEQ-M16B-120V-3WIR TE Connectivity AMP Connectors MODEL 16B BELT HEATER 120V 3WIRE 7 $12971.70000/ PC లు
IR1759-MK4-AT3130-EDCONT IR1759-MK4-AT3130-EDCONT TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine IR1759-MK4-AT3130-EDCONT 3 $7733.45000/ PC లు