చొప్పించడం, సంగ్రహణ

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
356-16 356-16 Conxall/Switchcraft INSERTION BIT FOR 16 PIN-SKT. 31 $71.57000/ PC లు
356-20 356-20 Conxall/Switchcraft INSERTION BIT FOR 20 PIN-SKT. 28 $75.20000/ PC లు
356-201 356-201 Conxall/Switchcraft REMOVAL BIT FOR 20 PIN 24 $62.00000/ PC లు
356-1 356-1 Conxall/Switchcraft HANDLE FOR 12 AND 16 BITS 18 $11.19000/ PC లు
356-202 356-202 Conxall/Switchcraft REMOVAL BIT FOR 20 SOCKET 14 $62.00000/ PC లు
MMVPTL MMVPTL Switchcraft Inc. INSERT/ REMOVAL TOOL 5 $90.96000/ PC లు
EN3INS16 EN3INS16 Switchcraft Inc. TOOL INSERT/EXTRACT EN3 16PINS 15 $156.09000/ PC లు
356-161 356-161 Conxall/Switchcraft REMOVAL BIT FOR 16 PIN 8 $54.70200/ PC లు
09990000101 09990000101 HARTING DIN-TOOL DEMONTAGE CRIMP BC 956 $36.58000/ PC లు
17990000004 17990000004 HARTING HAR BUS HM TOOL 2 $438.11000/ PC లు
09990000511 09990000511 HARTING DSUB INSERTION EXTRACTION TOOL 1 $26.64000/ PC లు
09990000197 09990000197 HARTING TOP TOOL FOR D-SUB PRESS-IN 3 $501.21000/ PC లు
09990000828 09990000828 HARTING HAN-MODULAR REMOVAL TOOL F SINGL 2 $129.13000/ PC లు
09990000305 09990000305 HARTING REMOVAL TOOL FOR HAN HSC 16 $28.53000/ PC లు
17990000009 17990000009 HARTING TOOL HM-INSERT BLOCK TYPE A 4 $484.16000/ PC లు
09990000087 09990000087 HARTING DIN41612 REMOVAL TOOL 3 $7.06000/ PC లు
02990000007 02990000007 HARTING DIN-SIGNAL HARBUS64 REMOVAL TOOL 2 $321.95000/ PC లు
09990000004 09990000004 HARTING REPLACEMENT TIP. REMOVAL TOOL 73 $4.04000/ PC లు
09990000847 09990000847 HARTING HAN DEYELLOCK CONTACT PRODUCTI 9 $34.79000/ PC లు
09468000098 09468000098 HARTING TOOL EXTRACTION PUSH PULL POWER 5 $100.29000/ PC లు