స్క్రూ మరియు గింజ డ్రైవర్లు - బిట్స్, బ్లేడ్స్ మరియు నిర్వహిస్తారు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
09990000375 09990000375 HARTING BIT HEX SW2.5 2.76 7 $24.68000/ PC లు
09990000369 09990000369 HARTING BIT HEX SW2 13 $14.36000/ PC లు
9024030000 9024030000 Weidmüller BIT SLOTTED 0.8MM X 4MM 33 $14.79000/ PC లు
9918520000 9918520000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.4MM X 2.5MM 1 $9.68000/ PC లు
9918530000 9918530000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.5MM X 3MM 52 $9.68000/ PC లు
9024000000 9024000000 Weidmüller BIT SLOTTED 0.5MM X 3MM 23 $14.79000/ PC లు
9918540000 9918540000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.6MM X 3.5MM 2 $9.68000/ PC లు
9918550000 9918550000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.8MM X 4MM 2 $9.68000/ PC లు
9024090000 9024090000 Weidmüller BIT PHILLIPS SZ2 35 $14.79000/ PC లు
9918370000 9918370000 Weidmüller HANDLE TORQUE 7.87 3 $174.18000/ PC లు
Z9951-00 Z9951-00 Harwin Inc. BIT HEX 2MM 1/4 1.97 26 $18.64000/ PC లు
Z9950-00 Z9950-00 Harwin Inc. BIT HEX 1.5MM 1/4 1.97 7 $18.64000/ PC లు
IFIX EU145287 IFIX EU145287 Pimoroni Ltd UNIVERSAL 1/4 DRIVER HANDLE 15 $14.51000/ PC లు
1212583 1212583 Phoenix Contact BIT PHILLIPS SZ2 2.76 40 $5.35000/ PC లు
1203987 1203987 Phoenix Contact BIT SLOTTED 0.6MM X 3.5MM 2.76 0 $0.00000/ PC లు
1208911 1208911 Phoenix Contact SCREW BIT HEXAGONAL WITH BALL HE 9 $6.12200/ PC లు
1212225 1212225 Phoenix Contact HANDLE TORQUE 5.91 1 $214.36000/ PC లు
1212649 1212649 Phoenix Contact SF-BIT-HEX 5-50 4 $4.73000/ PC లు
1212576 1212576 Phoenix Contact BIT TORX T15 1.97 5 $5.88000/ PC లు
1212568 1212568 Phoenix Contact BIT SLOTTED 0.6MM X 3.5MM 0.79 12 $5.36000/ PC లు