స్క్రూ మరియు గింజ డ్రైవర్లు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
09990000840 09990000840 HARTING SCREWDRIVER SLOTTED 1/4 11 $127.99000/ PC లు
61036000021 61036000021 HARTING SCREWDRIVER HEX 2.5MM 8.03 34 $14.00000/ PC లు
XW4Z-00B XW4Z-00B Omron Electronics Inc-EMC Div SCREWDRIVER SLOTTED 5 $18.81000/ PC లు
9008340000 9008340000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOT 0.8X4MM 8.27 3 $17.04000/ PC లు
9008410000 9008410000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOT 1X5.5MM 9.65 15 $29.72000/ PC లు
9008390000 9008390000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOT 0.6X3.5MM 8.07 26 $18.64000/ PC లు
9006060000 9006060000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOTTED 8 $37.05000/ PC లు
9008380000 9008380000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOT 0.5X3MM 8.07 32 $15.06000/ PC లు
9009030000 9009030000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOT 0.4X2.5MM 7.09 36 $13.52000/ PC లు
1274660000 1274660000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOTTED 0.6X3.5MM 1 $17.76000/ PC లు
9205690000 9205690000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOTTED 0.4X2MM 6.3 21 $18.83000/ PC లు
9008320000 9008320000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOT 0.5X3MM 7.28 31 $12.58000/ PC లు
9009010000 9009010000 Weidmüller SCREWDRVR SLOT 1.2X6.5MM 12.13 1 $18.12000/ PC లు
9010110000 9010110000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOT 0.6X3.5MM 12.0 37 $13.02000/ PC లు
9008480000 9008480000 Weidmüller SCREWDRIVER PHILLIPS 1 7.48 22 $21.41000/ PC లు
9007440000 9007440000 Weidmüller SCREWDRIVER CORDLESS 9.41 12 $275.88000/ PC లు
1323880000 1323880000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOTTED 0.6MM X 3MM 25 $18.16000/ PC లు
9008330000 9008330000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOT 0.6X3.5MM 8.19 101 $10.45000/ PC లు
9008370000 9008370000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOT 0.4X2.5MM 6.89 277 $14.68000/ PC లు
9008350000 9008350000 Weidmüller SCREWDRIVER SLOT 1X5.5MM 9.84 7 $21.94000/ PC లు