సాకెట్స్, సాకెట్ నిర్వహిస్తారు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
09990000371 09990000371 HARTING SOCKET HEX SW5 3.94 8 $53.77000/ PC లు
1209978 1209978 Phoenix Contact SOCKET HEX 8MM 8 $23.51000/ PC లు
1209994 1209994 Phoenix Contact SOCKET HEX 13MM 8 $28.33000/ PC లు
1209965 1209965 Phoenix Contact SOCKET HEX 5.5MM 8 $22.17000/ PC లు
1209981 1209981 Phoenix Contact SOCKET HEX 10MM 8 $27.15000/ PC లు
60248 60248 Wiha SPEED BRACE 3/8 11.97 0 $0.00000/ PC లు
60267 60267 Wiha HANDLE RATCHETING 3/8 7.87 0 $0.00000/ PC లు
31334 31334 Wiha SOCKET 6 POINT 13MM 6 $19.80000/ PC లు
71667 71667 Wiha SOCKET TORX IP20 2 $5.96000/ PC లు
77331 77331 Wiha SOCKET EXTERNAL TORX E8 1.10 0 $0.00000/ PC లు
76337 76337 Wiha SOCKET TORX TR T30S 1.50 2 $6.00000/ PC లు
60234 60234 Wiha SOCKET 12 POINT 13MM 1.00 20 $9.42000/ PC లు
72014 72014 Wiha SOCKET HEX 1/4 18 $4.36000/ PC లు
76324 76324 Wiha SOCKET TORX T27 1.65 2 $5.40000/ PC లు
76335 76335 Wiha SOCKET TORX TR T25S 1.50 2 $6.00000/ PC లు
77347 77347 Wiha SOCKET EXTERNAL TORX E18 1.51 0 $0.00000/ PC లు
77106 77106 Wiha SOCKET SLOTTED 4.5MM 6.00 0 $0.00000/ PC లు
72004 72004 Wiha SOCKET IMPACT HEX 1/4 2 $7.88000/ PC లు
76135 76135 Wiha SOCKET HEX TR SECURITY 4MM 2 $6.92000/ PC లు
72005 72005 Wiha SOCKET IMPACT HEX 3/8 2 $8.86000/ PC లు