ప్రత్యేక టూల్స్

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
09990000384 09990000384 HARTING M12-TORQUE KEY SW17 06NM 8 $277.82000/ PC లు
09990000646 09990000646 HARTING M12 DYNAMOMETRIC TORQUE SCREWDRI 3 $217.90000/ PC లు
61036000017 61036000017 HARTING MOUNTING TOOL FOR FLANGE - HOOD 2 $134.97000/ PC లు
11993000001 11993000001 HARTING HAN-YELLOCK 30 PANEL PUNCH 12 $861.30000/ PC లు
20820009916 20820009916 HARTING PRELINK UNLOCKING TOOL 7 $1.81000/ PC లు
11996000001 11996000001 HARTING HAN-YELLOCK 60 PANEL PUNCH 12 $981.85000/ PC లు
EGJT-1 EGJT-1 Panduit Corp THIS TERMINATION TOOL ASSISTS IN 48 $3.98000/ PC లు
WPT-8 WPT-8 Panduit Corp WIRE PREP TOOL FOR MOD PLUG TERM 47 $5.20000/ PC లు
CJT-X CJT-X Panduit Corp TERMINATION TOOL 116 $1.87000/ PC లు
CSPT CSPT Panduit Corp TERMINATION TOOL FOR CATEGORY 6 46 $5.79000/ PC లు
MIM187 MIM187 Panduit Corp METAL INDENTING MACHINE .187 4 $4341.48000/ PC లు
QPPRT QPPRT Panduit Corp PLUG PACK REMOVAL TOOL 4 $70.58000/ PC లు
MSPT-1.3 MSPT-1.3 Panduit Corp TOOL STUD PUNCH METAL 4 $512.08000/ PC లు
TNR TNR Panduit Corp TOOL NYLON RIVET INSTALLATION 5 $219.26000/ PC లు
WGCT-A/E WGCT-A/E Panduit Corp AUTOMATIC CUTTING TOOL 4 $3275.70000/ PC లు
MEHT187 MEHT187 Panduit Corp TOOL METAL TAPE EMBOSSING 3 $925.75000/ PC లు
MIM094 MIM094 Panduit Corp METAL INDENTING MACHINE .094 4 $4341.48000/ PC లు
MIM125 MIM125 Panduit Corp METAL INDENTING MACHINE .125 4 $4341.48000/ PC లు
WGCT-M WGCT-M Panduit Corp MANUAL CUTTING TOOL 4 $627.03000/ PC లు
WGCT-A WGCT-A Panduit Corp AUTOMATIC CUTTING TOOL 4 $3243.22000/ PC లు